Шприц патрола

Шприц патрола


Цели:

Превенција на ХИВ/СИДА и други КСПИ.Подигање на свеста кај ИКД Намалување на стигма.

Познато е дека дел од лицата кои употребуваат дроги небезбедно и на јавни површини ја фрлаат опремата за инјетирање… Затоа тука е популарната ШПРИЦ ПАТРОЛА “ДОВЕРБА”

Свесни за опасностите од оваа појава членовите на ДОВЕРБА кои се во патролата секојдневно се на терен во акција околу центрите во Кисела вода и на Клиника

Доверба активно лобира за продолжување на оваа активност.